אחריות לשנה למזמינים באתר

מדיניות ביטולים, החזרות, החלפות

1. כל הרוכש ממגוון מוצרי סיריוס אלקטרוניקה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 ("חוק הגנת הצרכן").

2. להלן בקצרה כללי הביטול: (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):

2.1 ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

2.2 ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

3. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה לסיריוס אלקטרוניקה בכתב בלבד, באמצעות: פקס 03-7355023, ו/או באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של סיריוס אלקטרוניקה באמצעות דף צור קשר באתר ו/או באמצעות פנייה במייל לדוא"ל int@sel.co.il

4. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:
במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר או השירות או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה"), תחזיר סיריוס אלקטרוניקה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם.

במידה וקיבלת את המוצר, יש להעמידו לרשותנו במקום שבו נמסר הנכס.

5. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:
במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר סיריוס אלקטרוניקה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת  הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

אם קיבלת את המוצר, עליך החובה להחזרת המוצר על חשבונך לפי ההנחיות שיימסרו ע"י שירות הלקוחות של החברה.

6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 4 ו-5 לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ב' לעיל, הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה, תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול.
בנוסף, במקרה שהותקן בביתך על סיריוס אלקטרוניקה טובין לצורך מתן שירות לפי העסקה, תהיה סיריוס אלקטרוניקה רשאית לגבות ממך תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים. 

7. דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של סיריוס אלקטרוניקה לתבוע את נזקיה בשל כך.
על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, על כל חלקי המוצר לרבות כבלים, שלט, סוללות, הוראות הפעלה, מתנות וכו'

שימו לב - יש להציג חשבונית רכישה לצורך החזרת המוצר

8. לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:

8.1 טובין פסידים;

8.2 טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

8.3 טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

9. לא ניתן לבצע החזרה או לקבל החזר כספי למוצרים הנמכרים כתצוגה/עודפים מכל מגוון מוצרי סיריוס